Chính sách bảo hành Spotify
Thời gian bảo hành
Thời gian bảo hành tương ứng với thời hạn gói cước của sản phẩm khách mua
Ví dụ:
Gói gia hạn Spotify Premium 01 năm: 12 tháng
Gói gia hạn Spotify Premium 6 tháng (Tặng 6 tháng Free): 6 tháng
Tài khoản nghe nhạc Spotify Premium (1 tháng): 1 tháng
Tài khoản nghe nhạc Premium Spotify (3 tháng): 3 tháng
Chính sách bảo hành
Sản phẩm phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng sẽ được khắc phục sự cố trong 12h
Chính sách hoàn tiền
Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong trường hợp sự cố không thể khắc phục.
Số tiền hoàn lại sẽ được tính theo quy tắc
Hoàn 100% số tiền (*) nếu khách hàng sử dụng sản phẩm chưa quá
30 ngày đối với sản phẩm có thời hạn từ 6 tháng.
7 ngày đối với các sản phẩm còn lại.
Hoàn tiền theo thời gian sử dụng nếu khách đã sử dụng quá thời gian nêu trên. (**)
Số tiền hoàn lại mặc định sẽ được chuyền về tài khoản Muakey Shop phát sinh đơn hàng.
Khách hàng có thể yêu cầu rút số tiền trên về tài khoản ngân hàng bằng cách yêu cầu với bộ phận CSKH. Số tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 24h làm việc.
(*) Số tiền phát sinh mua hàng tại thời điểm khách mua hàng, sau khi đã trừ mã giảm giá, mã giới thiệu, tiền hoàn khách VIP (nếu có)
(**) Số tiền sẽ được làm tròn đến hàng nghìn
Ví dụ
Sản phẩm Gói gia hạn Spotify Premium 01 năm giá tại thời điểm khách hàng mua là 150.000 đ. Sử dụng được 100 ngày thì phát sinh lỗi. Như vậy số tiền được hoàn lại sẽ là:
150.000 * (365 - 100)/365 = 108.904 làm tròn thành 109.000
Như vậy trong trường hợp này khách hàng sẽ được hoàn lại 109.000 về tài khoản Muakey Shop.